Organization Committee

Mustafa Evren Ersahin
(Chair)
Istanbul Technical University
Hale Ozgun
(Chair)
Istanbul Technical University
Huseyin Guven
(Conference Secretariat)
Istanbul Technical University
Cumali Kinaci
Istanbul Technical University
Izzet Ozturk
Istanbul Technical University
Ismail Koyuncu
Istanbul Technical University
Barıs Calli
Marmara University
Xuedong Zhang
Jiangnan University
Onur Isik
Istanbul Technical University
Recep Kaya
Istanbul Technical University
Bahriye Eryildiz Yesir
Istanbul Technical University
Busra Cicekalan
Istanbul Technical University
Muhammed Furkan Aras
Istanbul Technical University
Shayan Shitreh
Istanbul Technical University